De prestaties

  • Lucht water wind

    De prestaties Lucht, Water, Wind combineren de specifieke eigenschappen van de dichtheidsniveaus volgens de normen EN 1027 en EN 12208 voor de waterdichtheid, EN 1026 en EN 12207 voor de luchtdoorlatendheid en windweerstand.

  • Thermische isolatie

    De thermische isolatieprestaties overlappen met de Europese normen EN 10077-1 en EN 10077-2 voor wat betreft de thermischetransmissiecapaciteit.

  • Antipaniek

    De antipaniekprestaties verwijzen naar de Europese normen EN 179 en EN 1125 die specifiek betrekking hebben op de bijzondere verkeersomstandigheden in gebouwen in geval van evacuatie.